شرح وظایف پرستاران:

 شرح وظایف پرستاران:

1- در هنگام تحویل گزارشات بالینی انجام شود

2- مانیتورینگ دقیق بیمار

3- دادن دارو و تنظیم دقیق قطرات سرم

4- کنترل علایم حیاتی هر دو ساعت یکبار ( BP , RR , PR , T )

5- تسکین درد و آرام کردن بیمار و توجه به وضعیت روحی بیمار

6- چک کردن اینکه کدام قسمت بیمار دچار پاراپلژی شده و دیدن سی تی اسکن بیمار و توجه به اینکه کدام قسمت از مغز درگیر شده و دانستن این مطلب که بیمار دچار CVA است یا ICH .

7- در فعالیت های آموزشی بخش و بیمارستان حضور فعال داشته باشند

8- بر روی کلیه سرم ها ، آنزیوکت ها و پانسمان ها تاریخ و ساعت نوشته شده و در روی سرم ها زمان شروع و زمان خاتمه و داروی اضافه شده به سرم هم ذکر می گردد

9- موازین شرعی و اخلاقی از طرف پرسنل و ارتباط با بیمار کاملاً رعایت می گردد

10- درخواست و چک آزمایشات درخواستی لازم برای بیماران و اعلام آزمایشاتی که مشکل یا موردی دارند به پزشک مربوطه

11- اطلاع دادن مشکلات بیمار به پزشک مربوطه

12- حتی الامکان از گرفتن و اجرای دستورات تلفنی از پزشک خودداری گردد و چنانچه گزارش و دستورات تلفنی اجرا گردید در اولین فرصت توسط پزشک مکتوب و مهر گردد

13- به علت کمبود نیرو در شیفت ها تقسیم کار بر مبنای هر 5/2 تخت یک پرستار می باشد

14- هر پرستار مؤظف به مطالعه دقیق و کامل پرونده بیمار خود بوده و از وضعیت بیماران دیگر نیز بی اطلاع نباشد

15- برگه درخواست آزمایش ممهور به مهر پرستار و پزشک همراه با نام و نام خانوادگی و ساعت درخواست آزمایش و نام بخش و شماره تخت و تاریخ درخواست دو برگی پر شده و یک برگ به آزمایشگاه فرستاده و برگه دیگر در پرونده نگهداری می شود .

16- علاوه بر وظایف عمومی ، وظایف تخصصی پرستار در بخش مراقبت های ویژه عمومی با تاکید بر رعایت منشور حقوق بیمار و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای خدمات پرستاری به شرح زیر می باشد :

 

 

پذیرش مددجو در بخش ICU شامل :

الف ) تحویل مددجو             

ب ) تحویل مدارک

17- مانیتورینگ کامل سیستم های حیاتی ( قلب ، تنفس ، عصبی ، مرکزی ، کلیه و ... )
18- حفظ و مراقبت از راه هوایی، ‌تهویه، اکسیژناسیون و انجام اینتوباسیون* در موارد ضروری

19- خارج کردن لوله تراشه با نظر پزشک و انجام اکسیژن درمانی با توجه به شرایط بیمار

20- انجام معاینات فیزیکی

21- تعیین سطح هوشیاری و بررسی GCS

22- بررسی مددجو در نحوه استفاده از وسایل مصنوعی، پروتزها و کمکی

23- آموزش و تشویق مددجو به سرفه ، تنفس عمیق و کمک در انجام فیزیوتراپی تنفسی در صورت  عدم حضور فیزیوتراپیست

24- اتصال آرترلاین ها ، کالیبره کردن و مانیتورینگ مداوم فشار خون و ارزیابی کارکرد صحیح اتصالات بیمار ( سند فولی ، لوله تراشه و ... )

25- گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات بدن طبق نظر پزشک و درصورت نیاز

26- بررسی آزمایشات‌ از قبیل الکترولیت ها، ABG و گزارش موارد ضروری به پزشک

27- ارزیابی و اجرای مراقبت کامل از پوست و مخاط

28- مراقبت از بیماران دچار اختلالات حسی – حرکتی به منظور تشخیص و پیشگیری از عوارض

29- تنظیم و کنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده

30- همکاری با تیم درمان در انجام فرآیندهای تشخیصی، درمانی و توانبخشی

31- انجام فرآیند تغذیه مددجو از طریق لوله های تغذیه ای و T.P.N

32- تنظیم و کنترل پارامترهای دستگاه ونتیلاتور با توجه به وضعیت تنفسی مددجو

33- مانیتورینگ قلب ، ‌تشخیص دیس ریتمی های مختلف ، اطلاع به پزشک در صورت لزوم و انجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی های خطرناک

34- تنظیم و بکارگیری دستگاه D.C** شوک در موارد ضروری

35- انجام حمایت های روانشناختی از مددجویان و خانواده آنان

36- انجام ساکشن ترشحات راه های هوایی و Post- nasal

37- تعیین نیازهای آموزشی ، مشاوره با مددجو و خانواده و ارائه آموزش های لازم ( self care )

 

38- بکاربستن فرآیند های پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی

39- ثبت دقیق کلیه اقدامات انجام شده براساس مقررات بیمارستان

40- آرام سازی محیط فیزیکی ، کنترل دما ، نور ، سر وصدای محیط و تامین شرایط استراحت و آرامش مددجو

41- جلوگیری از تحریکات حسی بیش از حد ، تغییرات محرک های حسی

42- بکارگیری تدابیرمراقبتی به هنگام بروزاختلالات شعوری همچون هذیان، توهم ، بیقراری حرکتی

43- همکاری در جدا کردن بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی ( Weaning)

44- ارزیابی وضعیت درد بیمار و ارائه تدابیر پرستاری جهت تسکین درد

 

 

- تـذکـر:

*  همکاری با پزشک در انجام اینتوباسیون و در موارد ضروری توسط پرستاری که دوره اینتوباسیون و CPR را گذرانده باشد.

 

 

**  شامل DC شوک و تزریق داروهای اینوتروپ مثبت ( آدرنالین – آتروپین – دبوتامین)

/ 0 نظر / 24 بازدید