درد.....پشت هر دردی عللی وجود دارد که بعضی از انها خطرناک هستندبا این حال اکثر موارد ان به علل ساده ای ایجاد میشود اگر هر یک از موارد زیر را مشاهده نمودید بیمار را به نزد پزشک ببرید .....درد شدید ...درد دایمی ...ضعف یابیحسی در یک پا ...اختلال در کنترل ادرار و مدفوع ...............

/ 0 نظر / 16 بازدید