نقش پرستار در بهبود بیمار

سلامتی حق انسان است و هر فرد حق مطالبه آن را دارد. هدف عمده از ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی تامین سلامتی افراد جامعه است که از طریق ارائه خدمات مطلوب و مورد نیاز جامعه باعث شکوفائی آن می شود چون انسان سالم محور توسعه می باشد.

هر چقدر انسان در کارهای ارزشی رنج و مشقت بیشتری را تحمل نماید دارای اجروپاداش بیشتری نزد خداوند خواهد بود.مانند شغل پرستاری که ذاتا شغلی ارزشی میباشد.پرستاران افزون بر مراقبتهای بهداشتی و درمانی و رعایت اخلاق صحیح حرفه ای مراقبتهای عاطفی حمایتی نیز از بیماران به عمل می اورندوهماره در سعی وتلاشند تا با با رفتار همراه با مهر وعطوفت وهدیه آن به بیماران نیازمند که از ویژگیهای بارز اخلاق حرفه ای واسلامی است آنان را در تسریع بهبودی یاری نمایند.با انس گیری با بیمار از او احوالپرسی و با ابراز همدردی با روحیه انسان دوستی فداکاری وایثاربرایش دعا و وی را به بهبودی امیدوار نماید.علاوه بر اینکه پرستاری بستر مناسبی برای خدمت به خلق خدا و به دست آوردن ثواب است پرستاری بهترین و عملی ترین تبلیغ و ابزار ارزش

های دینی است که با عمل خود دل را به سوی خدا و ارزش های دینی متوجه می سازند

 

ویژگی ها و شرایط بیمار

 

بیمار بسته به وضعیت جسمی و روحی خود نوع و شدت بیماری سن جنس نژاد فرهنگ و تحصیلات مسائل دیگرنیازها و توقعات خاصی دارد که بایستی توسط افراد در تماس نزدیک بیماربا بیمار مثل پزشک یا پرستار شناسائی شده ودر حدود وظایف خویش رفع شوند. روح حساس و رنجیده بیمار به دلیل افق نامطلوبی که بیماری به روی او می گشاید نیازمند دقیق ترین و لطیف ترین بر خوردها و روابط و اقدامات درمانی است . بیمار فردی است که آزرده جسمی ورو حی و نیازمند یاری می باشد و تنها کسی که می تواند سلامتی و امید به زنگی را دوباره به لطف خدا به وی بازگرداند پزشک و پرستار می باشد.

 

نقش رفتار خوب در بهبودی

 

رابطه نامطلوب پرستار باعث تاخبر در بهبودی بیماری می شود. تحقیقات نشان داده است بماران اگر بر افرادی که از آنان مراقبت می کنند اعتماد داشته باشند برای رهائی از درد به اقدامات درمانی کمتری نیاز خواهند داشت.تجربه نشان داده است که بدون شناخت زمینه های فرهنگی بیمار آداب اجتماعی و زندگی کیفیت تغذیه نحوه لباس پوشیدن کیفیت معاشرت بیماران به رابطه مطلوب با بیمار دست یافت. در تعالیم دینی پرستاری از بیماران و محبت به آنان تائید شده و تشویق شده است. مراقبت در مصرف بموقع داروهارعایت رژیم غذائی ملاطفت و حسن خلق پرستار می تواند دئر بهبود بیمار مفید و موثر باشد و اگر خللی در نحوه پرستاری پیدل شود چه بسا موجب به هدر رفتن زحمات پزشک شود. پرستاران زمانی با بیماران مواجه هستند که وی نیازمند کمک و پشتیبانی آنهاست و بدون شک روح حساس و رنجیده ای دارد.پرستار آگاه و متعهد با اخلاق نیک و رابطه حمایتی و عاطفی که بیمار برقرار می کند نقش بسزائی در سلامت و بهبودی او دارد.

تاثیر رفتار و عملکرد مثبت یک پرستار در باز گرداندن سلامت بیمار کمتر از داروئی که او مصرف می کند نیست بر این مبنا از مهمکترین کارهای پرستار شناخت شیوه های برخورد در کیفیت رابطه با بیمار ودر نهایت پایبندی به اصول و موازین صحیح و سازنده در برخورد با بیمار می باشد. البته روح پرستاری و ارزش والای آن نیز در همین امور نهفته است بیمار که در وضع جسمی و روحی نامطلوبی بسر می برد در محیطی نامانوس همدم و همراهی جز پرستار ندارد. وی در این ضعف و بیماری افزون بر کارهای درمانی نیزمند حمایت عاطفی ست که این مهم را پرستاران می توانند برآورده سازند.

بیمار اگر با اخلاق نیک و روابط صحیح پرستارمواجه شود به وی اعتماد نموده و او را دلسوز و حامی خود می داند. این اعتماد و امنیت روحی نقش موثری در بهبودی او دارد بر عکس اگر این امنیت روحی و اعتماد برای بیمار حاصل نشود چه بسا کارهای درمان هم بی نتیجه می ماند و بیمار نمی تواند سلامت خود را باز یابد.ملایمت خوبی و مدارا با بیمار زمانی که باکج خلقی ها و بی حوصلگی های بیمار مواجه می شود ضرورت کار یک پرستار است و این خوی نیکو و مدارای پرستار با بیمار زیبائی کار پرستار را دو چندان میکند

/ 0 نظر / 31 بازدید